Keystone logo

18 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Công nghệ nha khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Công nghệ nha khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Công nghệ nha khoa

Kỹ thuật viên nha khoa làm việc trong phòng thí nghiệm, nơi họ sử dụng khoa học và công nghệ để tạo ra các bộ phận giả và dụng cụ chỉnh nha. Các chương trình về công nghệ nha khoa giúp sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để theo đuổi công việc trong lĩnh vực này.