Keystone logo

48 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa bổ sung Châm cứu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y khoa bổ sung
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (48)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa bổ sung Châm cứu

Các lớp châm cứu dạy học sinh về ứng dụng của kim mỏng, vô trùng như một dạng thuốc thay thế. Các học giả cũng có thể tìm hiểu các lý thuyết đằng sau phương pháp điều trị này, cách xác định và chẩn đoán các rối loạn có thể được cải thiện bằng những chiếc kim này và cách sử dụng các phương pháp điều trị bằng thảo dược.