Keystone logo

6 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Công nghệ chăm sóc sức khỏe Chân tay giả 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Công nghệ chăm sóc sức khỏe
  • Chân tay giả
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Công nghệ chăm sóc sức khỏe Chân tay giả

Một chương trình về bộ phận giả cung cấp cho sinh viên nền tảng giáo dục và thực tế cần thiết để làm việc đúng cách trong bộ phận chỉnh hình. Sinh viên cũng có cơ hội tham gia đào tạo lâm sàng và tham dự các sự kiện kết nối mạng trong chương trình.