Keystone logo

3 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Dịch tễ học Chẩn đoán 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Dịch tễ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Dịch tễ học Chẩn đoán

Nỗi đau và bệnh tật của con người ảnh hưởng đến số lượng lớn dân số hơn khi già đi. Sinh viên nghiên cứu về chẩn đoán có thể học cách kiểm tra kết quả xét nghiệm của bệnh nhân và cách xác định xem cá nhân đó có bệnh tật, bệnh tật hoặc tình trạng y tế khác hay không.