Keystone logo

23 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Chỉnh nha 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Chỉnh nha
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (23)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Chỉnh nha

Chỉnh nha được thực hiện ở bất cứ nơi nào có người có răng. Lĩnh vực y tế này bao gồm việc sắp xếp răng và hàm của bệnh nhân đúng cách. Điều này có thể yêu cầu phần cứng hoặc phẫu thuật trong miệng, vì vậy những kỹ thuật này và các kỹ thuật khác được đề cập trong một kế hoạch cấp độ như vậy.