Charles Sturt University

Giới thiệu

Charles Sturt University

Charles Sturt University được dành riêng để cung cấp bằng cấp và kinh nghiệm của sinh viên như không có trường đại học nào khác. Phương pháp tiếp cận giảng dạy và học tập của chúng tôi kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn đảm bảo sinh viên tốt nghiệp Charles Sturt có cơ hội tốt nhất để khởi đầu sự nghiệp trong nghề nghiệp đã chọn.

Hãy là người tốt nghiệp có được công việc

Tham gia vào trường đại học có tỷ lệ việc làm sau đại học cao nhất tại Úc * - nhiều sinh viên tốt nghiệp Charles Sturt University có được công việc nhanh hơn so với các sinh viên khác. Nhà tuyển dụng biết học sinh Charles Sturt có kỹ năng, tự tin và sẵn sàng đi làm

Kết nối với ngành công nghiệp

Các học giả và nhân viên giảng dạy của chúng tôi được kết nối tốt. Vì vậy, khi bạn tốt nghiệp, bạn sẽ có một mạng lưới liên hệ công nghiệp rộng lớn, những người có thể giúp bạn khởi đầu sự nghiệp. Chúng tôi cũng làm việc với các tổ chức trong nước và quốc tế để cung cấp cho bạn kiến thức phù hợp nhất.

Liên kết quốc tế của Charles Sturt University

Charles Sturt University là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Khối thịnh vượng chung và được tài trợ một phần bởi chính phủ Úc. Charles Sturt University có hơn 60 quan hệ đối tác tại hơn 25 quốc gia tạo điều kiện cho nghiên cứu, cung cấp khóa học, trao đổi văn hóa, trao đổi sinh viên và nhân viên và một loạt các hoạt động giáo dục khác.

* * Hướng dẫn về các trường đại học tốt 2022/23

Charles Sturt University là một trường Đại học của Úc, Nhận dạng nhà cung cấp TEQSA: PRV12018. Số nhà cung cấp CRICOS Charles Sturt University : 00005F.

Địa điểm

  • CSU Albury-Wodonga Campus PO Box 789 Albury NSW 2640 , , Albury

  • CSU Bathurst Campus Panorama Avenue , , Bathurst

  • CSU Orange Campus PO Box 883 , , Orange

  • CSU Port Macquarie Campus PO Box 2136 , , Port Macquarie

  • CSU Wagga Wagga Campus Locked Bag 588 , , Wagga Wagga

Câu hỏi