Keystone logo
Ả Rập Saudi

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Ả Rập Saudi 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Riyadh, Ả Rập Saudi

    Riyadh Elm University , Trước đây là Riyadh Colleges of Dentistry and Pharmacy (RCsDP) là một cơ sở giáo dục sau trung học do tư nhân hỗ trợ đặt tại Riyadh thuộc Vương quốc Ả Rập Xê Út. Trường được Bộ Giáo dục Đại học Vương quốc Ả Rập Xê Út chính thức cấp phép vào tháng 2 năm 2004 để cung cấp các chương trình cấp bằng tú tài chuyên nghiệp về Nha khoa, Vệ sinh Nha khoa, Hỗ trợ Nha khoa, Dược và Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế.