Keystone logo
Ấn Độ

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Ấn Độ 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Kolkata, Ấn Độ

    Được thành lập vào tháng 6 năm 2018, EDU là một Tổ chức Giáo dục Đại học tư nhân với tầm nhìn về cơ bản nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận của giáo dục đại học. Một kỷ nguyên đổi mới trong giáo dục đang mở ra trước mắt chúng ta. Công nghệ đang mở rộng các khả năng có sẵn cho cả học sinh và giáo viên, mang đến mức độ tiện lợi và hiệu quả chưa từng thấy.