Keystone logo
Azerbaijan

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Azerbaijan 2024

Số lượng tổ chức: 11
  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Budapest, Hungary
  • + 62 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport là một trường giáo dục đại học cung cấp tất cả các khả năng để chuẩn bị cho các chuyên gia có trình độ cao trong giáo dục thể thao. Mục tiêu chính của Học viện là đào tạo giáo viên thể dục, huấn luyện viên và các nhà phương pháp y học để hỗ trợ giáo dục thể chất và thể thao.

  • Baku, Azerbaijan

  Giáo dục tại Baku Women's University được tổ chức theo hệ thống riêng. Trường cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ.

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaijan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...