We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Ba Lan

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Ba Lan 2024

Số lượng tổ chức: 5
  • Warsaw, Ba Lan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bialystok, Ba Lan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Lublin, Ba Lan

  Medical University of Lublin bắt đầu từ năm 1944 khi Khoa Y được đưa vào như một phần của Đại học Maria Curie-Skłodowska mới thành lập. Năm 1950 Khoa tách khỏi MCSU để thành lập Học viện Y khoa độc lập. Các lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục mới, chẳng hạn như điều dưỡng, dược phẩm hoặc nha khoa, đã được thêm vào trong suốt những năm qua.

  • Bialystok, Ba Lan

  Sứ mệnh của Đại học Khoa học Y tế Białystok là đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển của khu vực, đất nước chúng ta và của cả Châu Âu thống nhất. Chúng tôi muốn hỗ trợ sự phát triển của khu vực và sự thịnh vượng của cư dân bằng cách giáo dục những người trẻ tuổi có thể hưởng lợi từ những thành tựu khoa học mới nhất mà không cần phải đi đến các trung tâm học thuật khác ở Ba Lan.

  • Śląska, Ba Lan

  Medical University of Silesia có truyền thống hơn 60 năm. Trường được thành lập vào năm 1948 với tên gọi Học viện Y khoa ở Rokitnica Bytomska. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là Giáo sư Nowakowski, một chuyên gia nổi tiếng về vệ sinh.