Keystone logo
Bahrain

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Bahrain 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Al Sayh, Bahrain

    Trường Cao đẳng Bác sĩ phẫu thuật Hoàng gia ở Ireland - Đại học Y khoa Bahrain, hoặc Trường Cao đẳng Bác sĩ phẫu thuật Hoàng gia ở Ireland Bahrain, là một trường đại học cấu thành của Trường Cao đẳng Bác sĩ phẫu thuật Hoàng gia ở Ireland, được thành lập tại Dublin, Ireland vào năm 1784.