Keystone logo

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Brunei 2023

Số lượng tổ chức: 2
    • Mukim Gadong A

    Universiti Teknologi Brunei (UTB) là một Engineering and Technology University in Brunei Darussalam chuyên về các lĩnh vực thích hợp của Kỹ thuật, Kinh doanh, Máy tính, Khoa học Ứng dụng & Toán học và Thiết kế.

    • Bandar Seri Begawan

    A global university, tackling global problems – UBD works throughout the world with partners in education, business, healthcare, development, philanthropy and government to finds solutions to some of humankind’s most pressing issues, and to undertake groundbreaking research across the academic spectrum.