Keystone logo
Croatia

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Croatia 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Rijeka, Croatia

    Khoa Y của Đại học Rijeka là một cơ sở đào tạo và khoa học công lập, có nhiệm vụ giáo dục sinh viên y khoa, nha khoa và kỹ thuật vệ sinh, nhằm mục đích có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để ngăn ngừa bệnh tật, duy trì và nâng cao sức khỏe cũng như chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng của bệnh nhân. Quá trình giáo dục Te gắn liền với nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học y sinh và chăm sóc sức khỏe, mà còn trong các lĩnh vực khoa học liên ngành, mà các kết quả và phát hiện của chúng nhất thiết phải tích hợp trong quá trình giáo dục, vì mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của xã hội chúng tôi đang sống.