Keystone logo
Curaçao

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Curaçao 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Willemstad, Curaçao

    Tại Đại học St. Martinus, Khoa Y, sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một chương trình học cân bằng, lấy sinh viên làm trung tâm trong y học, thách thức sinh viên đạt được tiềm năng thành công học tập tối đa và phục vụ nhân loại với lòng trắc ẩn, phẩm giá, lòng nhân ái, khiêm tốn, và mức độ cao nhất của các giá trị đạo đức.