Keystone logo
Gruzia

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Gruzia 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Tbilisi, Gruzia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tbilisi, Gruzia

  Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp giáo dục đại học về y học dựa trên khoa học và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Chúng tôi tin rằng những người được giáo dục giúp nâng cao nhận thức của xã hội, phá bỏ những định kiến và tạo ra tự do trong một xã hội dựa trên đạo đức và độc lập về trí tuệ.

  • Batumi, Gruzia

  Đại học Quốc tế BAU, Batumi là một trường đại học giảng dạy mới thành lập ở Georgia, nơi nhiệm vụ giáo dục và nghiên cứu ba lần được thực hiện thành công bởi các nhân viên học thuật được đào tạo cao, công nghệ mới nhất, phòng thí nghiệm và lớp học. Đại học quốc tế BAU, Batumi cung cấp chương trình y tế chất lượng cao được công nhận quốc tế bởi WFME.