Keystone logo
Grenada

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Grenada 2023

Số lượng tổ chức: 1
    • True Blue, Grenada

    Được thành lập vào năm 1976 với mục tiêu thu hút những tài năng và thực hành tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới, Đại học St. George (SGU) đã trở thành một trung tâm hàng đầu về học thuật xuất sắc trên toàn thế giới. Với các sinh viên và giảng viên đến từ hơn 150 quốc gia, SGU thực sự là một tổ chức quốc tế, với quan điểm toàn cầu độc đáo, sẵn sàng hoàn hảo để giúp giáo dục sinh viên trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này. Trường Y của Đại học St. George có các chương trình Tiến sĩ Y khoa (MD) bốn, năm, sáu và bảy năm với điểm đầu vào dành cho sinh viên từ bất kỳ hệ thống giáo dục nào trên thế giới. SGU có một mạng lưới rộng lớn với hơn 75 bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh và cũng có cơ hội duy nhất để sinh viên bắt đầu sự nghiệp y tế của mình tại Grenada, Vương quốc Anh hoặc Ấn Độ.