Keystone logo
Guyana

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Guyana 2024

Số lượng tổ chức: 2
  • Lusaka, Zambia
  • Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
  • + 3 hơn

  Texila American University đã phát triển những bộ óc vĩ đại trong lĩnh vực y học trong hơn một thập kỷ. Được đại diện bởi truyền thống đổi mới và nghiên cứu, chúng tôi đang phá vỡ những nền tảng mới, thúc đẩy ranh giới của kiến thức và tạo ra tác động đến cuộc sống của học sinh. Chúng tôi mong muốn tiếp tục truyền thống này cho một tương lai sẽ xác định công việc và sự công nhận của chúng tôi trên trường quốc tế.

  • Georgetown, Guyana

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...