We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Hàn Quốc

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Hàn Quốc 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Cheonan-si, Hàn Quốc

    Baek Seok-Won bắt nguồn từ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và lời tuyên bố duyên dáng rằng “sự thật sẽ giải thoát bạn”. (Giăng 8:32) Tổ chức của chúng tôi tìm cách đào tạo các nhà lãnh đạo toàn cầu có kỹ năng, trí tuệ và nhân cách dựa trên thế giới quan của Cơ đốc nhân. 백석 연구소 có hai trường đại học, Đại học Văn hóa Baekseok và Đại học Baekseok, và Cao đẳng Nghệ thuật Baekseok.