We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Jamaica

Nghiên cứu Chăm sóc sức khỏe trong Jamaica 2024

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  331
 • Chia sẻ các tiện ích

  36
 • Đăng ký Internet

  42
 • Vận tải địa phương

  29

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  6
 • Vé xem phim

  9
 • Bia địa phương

  2