Keystone logo
Kazakhstan

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Kazakhstan 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Nur-Sultan, Kazakhstan

    Astana Medical University là một trong những trường đi đầu trong lĩnh vực giáo dục y tế, đào tạo các chuyên gia cạnh tranh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe theo nguyên tắc “Giáo dục cho tất cả mọi người miễn là cuộc sống trường tồn”, thực hiện các hoạt động của mình theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế vì lợi ích của cá nhân, xã hội và nhà nước.