Keystone logo
Monaco

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Monaco 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Monaco-Ville, Monaco

    International University of Monaco là một cơ sở giáo dục đại học tư thục được thành lập vào năm 1986 tại công quốc MONACO. Danh mục chương trình của nó bao gồm bằng Cử nhân, Thạc sĩ Khoa học, MBA và DBA. Nó tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực chuyên môn gắn liền với Monaco: quản lý các hoạt động dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và xa xỉ. Cách tiếp cận này đã cho phép IUM tự khác biệt và đạt được sự tăng trưởng liên tục, với số liệu ghi danh sinh viên tăng từ 300 sinh viên năm 2010 lên 650 sinh viên vào năm 2021. Sự tích hợp trong Tập đoàn INSEEC, tập đoàn hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực giáo dục đại học tư thục, chắc chắn đã góp phần vào sự phát triển này.