Keystone logo
Na Uy

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Na Uy 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • Nordre Aker, Na Uy

    Được thành lập vào năm 1814, Khoa Y tại Đại học Oslo là khoa Y lâu đời nhất ở Na Uy. Hoạt động cốt lõi của Khoa là nghiên cứu, giáo dục và phổ biến những điều tốt nhất cho bệnh nhân và xã hội.

    • Nordre Aker, Na Uy

    Khoa đào tạo nha sĩ và nhân viên vệ sinh răng miệng. Tổ chức chính thức của giáo dục nha khoa ở Na Uy được thành lập vào năm 1909. Năm 1959, trường cao đẳng nha khoa được hợp nhất với Đại học Oslo và trở thành Khoa Nha khoa.