Keystone logo
New Zealand

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong New Zealand 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Auckland, New Zealand

  Được thành lập vào năm 1989, College of Natural Health & Homeopathy (CNHH) là Trường Cao đẳng Vi lượng đồng căn hàng đầu của New Zealand, cung cấp chương trình giáo dục vi lượng đồng căn chất lượng cao. Với hơn 1000 sinh viên tốt nghiệp kể từ những ngày đầu thành lập khiêm tốn, Trường là một nguồn lực quý giá cho ngành công nghiệp đang tìm cách tuyển dụng các học viên chuyên nghiệp và có tay nghề cao.

  • Auckland, New Zealand

  New Zealand College of Chiropractic Thần kinh Cột sống New Zealand được thành lập vào năm 1994 bởi Hiệp hội Bác sĩ Trị liệu Thần kinh Cột sống New Zealand và từ đó đã trở thành trường dẫn đầu về thần kinh cột sống với danh tiếng quốc tế về sự xuất sắc. Trường cung cấp một Trung tâm Thần kinh Cột sống hiện đại và là nơi có Trung tâm Nghiên cứu Thần kinh Cột sống.

  • Auckland, New Zealand
  • Christchurch, New Zealand

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...