We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Oman

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Oman 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Al Wutayyah, Oman

    Oman Dental College là trường cao đẳng nha khoa đầu tiên và hiện là duy nhất tại Vương quốc Hồi giáo Oman. Nó đã kết nạp nhóm sinh viên đầu tiên của mình vào năm học 2006/7 và đã tốt nghiệp thành công ba nhóm gồm các bác sĩ phẫu thuật nha khoa có trình độ với bằng Cử nhân Phẫu thuật Nha khoa (BDS) cho đến nay.