Keystone logo
Philippines

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Philippines 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • 768, Philippines

    Năm 1946, Tiến sĩ Francisco T. Dalupan, Sr. trước sự kêu gọi của Thanh niên Philippines về việc học đại học sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, đã thiết lập phần đầu tiên trong tầm nhìn lớn của ông về một trường đại học - Trường Cao đẳng Thương mại và Quản trị Kinh doanh Philippines. Tiếp theo là bốn trường cao đẳng vào năm 1948: Nghệ thuật Tự do, Giáo dục, Nha khoa và Trường Cao học.