Keystone logo
Qatar

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Qatar 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • Baaya, Qatar

    "Hoa hồng sa mạc" là tên được đặt cho các cụm tinh thể giống như hoa hồng được tìm thấy ở các vùng sa mạc khô cằn của Qatar. Thiết kế phức tạp, đẹp đẽ của một bông hồng sa mạc tạo ra những 'cánh hoa' mở ra thành những cụm tinh thể dẹt tỏa ra. Hiện tượng tự nhiên được hình thành phức tạp này đã trở thành một biểu tượng văn hóa ở Qatar, một đất nước mà nghệ thuật và thiết kế được trân trọng. Giống như một bông hồng sa mạc, mỗi sinh viên tại Đại học Calgary ở Qatar là duy nhất. Sinh viên của chúng tôi là trọng tâm chính trong tất cả những gì chúng tôi làm và là cốt lõi của một tập hợp các mục tiêu và ưu tiên đan xen độc đáo sẽ định hướng cho sự phát triển của chúng tôi trong năm năm tới.

    • Doha, Qatar

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...