We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Quần đảo Bắc Mariana

Nghiên cứu Chăm sóc sức khỏe trong Quần đảo Bắc Mariana 2024

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  380
 • Chia sẻ các tiện ích

  61
 • Đăng ký Internet

  102
 • Vận tải địa phương

  0

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  11
 • Vé xem phim

  8
 • Bia địa phương

  5