Keystone logo
Quần đảo Virgin (Anh)

Nghiên cứu Chăm sóc sức khỏe trong Quần đảo Virgin (Anh) 2023

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  1203
 • Chia sẻ các tiện ích

  71
 • Đăng ký Internet

  125
 • Vận tải địa phương

  149

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  12
 • Vé xem phim

  10
 • Bia địa phương

  5

Về Quần đảo Virgin (Anh)

Học ở Quần đảo Virgin (Anh)