We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Saint Kitts and Nevis

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Saint Kitts and Nevis 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • Basseterre, Saint Kitts and Nevis

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

    • Basseterre, Saint Kitts and Nevis

    Universal Caribbean University (UCUSOM) ở St. Kitts hứa hẹn sẽ cung cấp cho sinh viên của mình trải nghiệm học tập chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác ở Caribbean và sử dụng những cải tiến mới và công cụ học tập công nghệ cao để giáo dục và đào tạo các chuyên gia y tế trong tương lai.