We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Saint Vincent and the Grenadines

Nghiên cứu Chăm sóc sức khỏe trong Saint Vincent and the Grenadines 2024

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  473
 • Chia sẻ các tiện ích

  26
 • Đăng ký Internet

  49
 • Vận tải địa phương

  51

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  10
 • Vé xem phim

  7
 • Bia địa phương

  2