We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Slovenia

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Slovenia 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Ljubljana, Slovenia

    Sigmund Freud University Ljubljana (SFU Ljubljana) là một trong những chi nhánh quốc tế của Đại học Sigmund Freud Vienna, một trường đại học tư thục được công nhận theo luật của Áo. AQ Austria (Cơ quan Kiểm định và Đảm bảo Chất lượng Áo) đã công nhận các Chương trình Nghiên cứu của Khoa Khoa học Tâm lý Trị liệu (2013) và Khoa Tâm lý (2018).