Keystone logo
Thái Lan

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Thái Lan 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Bangkok, Thái Lan

    วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Nó là một cơ sở giáo dục đại học tư nhân dưới thời Công giáo La Mã Ms. Chúa ở đó. ”Do đó, trường có chính sách tổ chức một nền giáo dục như Phiên bản của Chúa Giê Su Ky Tô để yêu thương và phục vụ đồng loại. Vì sự phát triển của con người trên mọi phương diện với tri thức Chuyên ngành khoa học cụ thể, tôn trọng các giá trị và phẩm giá của con người. Đó là một sự sáng tạo Hạnh phúc và hòa bình cho xã hội