Xem 34 Các Chương trình Thạc sĩ về Dược vật học

Tổng quat

Nghiên cứu về dược học tập trung vào những ảnh hưởng của các hóa chất trên các hệ thống sinh học. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này tiến hành các nghiên cứu để tăng sự hiểu biết về tương tác thuốc và cải thiện các liệu pháp liên quan đến thuốc và hooc môn, trong số các ứng dụng khác.

Liên hệ các trường Đại học và So sánh 34 Các Bằng Thạc sĩ về Dược vật học 2022/2023

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Dược vật học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (34)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập