Keystone logo

32 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dự bị y khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dự bị y khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (32)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dự bị y khoa

Đối với sinh viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi Nhập học Y khoa, các khóa học trước khi sinh là điều cần thiết. Khám phá các chủ đề như sinh học, vật lý, thần kinh học, và hóa học, các môn tiên quyết trước khi nhập học sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường mà học sinh muốn nộp đơn xin.