Keystone logo
của bạn Tìm chứng chỉ chăm sóc sức khỏe của bạn

Tìm Chứng nhận Chăm sóc sức khỏe

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Chương trình Chứng chỉ dạy cho học sinh một bộ kỹ năng cụ thể hoặc chuẩn bị cho học sinh thành công trong các kỳ thi kiểm tra trình độ liên quan đến sức khỏe. Các chương trình để đạt được chứng chỉ thường mất tới một năm để hoàn thành. Một số sinh viên yêu cầu chứng chỉ để thăng tiến trong sự nghiệp hoặc được phép hành nghề trong một số lĩnh vực y tế. Giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận rằng học sinh đã được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe.

Các chương trình mới được thêm vào