Keystone logo
của bạn Tìm văn bằng chăm sóc sức khỏe của bạn

Tìm Văn bằng Chăm sóc sức khỏe

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Bằng tốt nghiệp về sức khỏe là bằng cấp giáo dục đại học được cung cấp bởi các trường y và khoa y tế tại các trường đại học trên khắp thế giới. Một đến hai năm học toàn thời gian thường được yêu cầu để có bằng tốt nghiệp về sức khỏe. Một chương trình bằng tốt nghiệp có thể cung cấp các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn có giá trị trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe khác nhau từ điều dưỡng đến sơ cứu và dược lý.

Các chương trình mới được thêm vào