Keystone logo
Tìm bằng tiến sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn

Tìm bằng tiến sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn

Bạn muốn học cái gì
Bạn muốn học ở đâu

Tiến sĩ Y tế Phổ biến

Các chương trình tiến sĩ về chăm sóc sức khỏe được thiết kế cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực y tế. Các chương trình tiến sĩ thường bao gồm sự kết hợp của các khóa học học thuật và nghiên cứu, và tùy thuộc vào chương trình, cũng có đào tạo thực hành. Nghiên cứu tiến sĩ nhằm mục đích nâng cao kiến thức trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, và sinh viên phải tạo ra nghiên cứu ban đầu và trình bày một luận án vào cuối nghiên cứu của họ, sau đó được kiểm tra bởi một hội đồng chuyên gia.

Sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ về sức khỏe có thể tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của họ trong học viện, chính phủ hoặc ngành công nghiệp. Tiến sĩ về sức khỏe có thể kiếm được trong nhiều chuyên ngành khác nhau. Một số chương trình tiến sĩ phổ biến nhất là trong lĩnh vực y tế công cộng, điều dưỡng, dinh dưỡng và dược. Các chương trình về tâm lý học lâm sàng, khoa học thực phẩm và y học thay thế cũng có nhu cầu cao.

Hãy xem qua một số chương trình tiến sĩ hàng đầu về sức khỏe được liệt kê dưới đây, so sánh các chương trình giảng dạy, chi phí và địa điểm học trước khi chọn chương trình hấp dẫn nhất đối với bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể tiết kiệm thời gian và liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh của trường đại học để biết thêm thông tin bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến.

Các Chương trình Y tế Tiến sĩ Hàng đầu

Có một loạt các chương trình Tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Một số chương trình tiến sĩ phổ biến nhất được sinh viên trong các ngành y tế lựa chọn bao gồm Tiến sĩ Y khoa, Tiến sĩ Điều dưỡng, Tiến sĩ Y tế Công cộng, Tiến sĩ Dinh dưỡng và Tiến sĩ Lâm sàng. So sánh các chương trình học, tiết kiệm thời gian và liên hệ trực tiếp với các trường đại học!

Các quốc gia hàng đầu về y tế tiến sĩ

Lựa chọn quốc gia để đăng ký chương trình Tiến sĩ có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là đối với những sinh viên muốn ra nước ngoài học tiến sĩ. Để có cái nhìn tổng quan về các lựa chọn khác nhau trên khắp thế giới, hãy xem một số địa điểm du học phổ biến nhất để lấy bằng Tiến sĩ Y tế được liệt kê dưới đây.

Các thành phố Y tế Tiến sĩ hàng đầu

Để tìm được địa điểm tốt nhất cho việc học Tiến sĩ, hãy xem nhanh một số thành phố được liệt kê dưới đây, được coi là những địa điểm hàng đầu để đăng ký các chương trình Tiến sĩ liên quan đến sức khỏe. So sánh các địa điểm nghiên cứu khác nhau, xem qua các chương trình Tiến sĩ được cung cấp ở đó và liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh của trường đại học để biết thêm thông tin!