Keystone logo

5 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Dinh dưỡng học Dinh dưỡng trị liệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dinh dưỡng học
  • Dinh dưỡng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Dinh dưỡng học Dinh dưỡng trị liệu

Một chương trình dinh dưỡng trị liệu được thiết kế để dạy học sinh cách sử dụng dinh dưỡng để điều trị bệnh. Giữa các bài giảng và nghiên cứu, sinh viên có thể tìm hiểu về y sinh học, các nguyên tắc tự nhiên, thực phẩm như thuốc và quản lý bệnh tật.