Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 192 Các Chương trình cấp Chứng chỉ (Văn bằng) Các chương trình 2024

192 Văn bằng Các chương trình 2024

Tổng quat

Cá nhân không muốn đầu tư thời gian và tiền bạc đối với một mức độ chính thức có thể làm việc để kiếm được một bằng tốt nghiệp thay thế. Điều này là lý tưởng cho những người vừa tốt nghiệp trung học hoặc những người tìm kiếm để thay đổi hoặc tái khởi động sự nghiệp.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Văn bằng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế
 • Kĩ năng đời sống
 • Khoa học môi trường/năng lượng
 • Khoa học tự nhiên
 • Khoa học xã hội
 • Khoa học Đời sống
 • Nghiên cứu nghệ thuật Nghiên cứu Năng lượng
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Giáo dục
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập