Keystone logo

248 Văn bằng Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Văn bằng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (226)
  • Kĩ năng đời sống (0)
  • Khoa học môi trường/năng lượng (2)
  • Khoa học tự nhiên (3)
  • Khoa học xã hội (13)
  • Khoa học Đời sống (5)
  • Nghiên cứu nghệ thuật (0)Nghiên cứu Năng lượng (0)
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (2)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Văn bằng Các chương trình Giải thích

Cá nhân không muốn đầu tư thời gian và tiền bạc đối với một mức độ chính thức có thể làm việc để kiếm được một bằng tốt nghiệp thay thế. Điều này là lý tưởng cho những người vừa tốt nghiệp trung học hoặc những người tìm kiếm để thay đổi hoặc tái khởi động sự nghiệp.