Keystone logo

36 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Hỗ trợ điều dưỡng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Hỗ trợ điều dưỡng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (36)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Hỗ trợ điều dưỡng

Nghiên cứu trợ giúp điều dưỡng có nghĩa là học cách chăm sóc bệnh nhân, điều trị vết thương, ngăn ngừa bệnh tật và tương tác với các thành viên trong gia đình lo lắng. Sự nghiệp phổ biến nhất sử dụng chủ đề này là phụ tá điều dưỡng được chứng nhận hoặc phụ tá của y tá.