Keystone logo

3 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y học Huyết học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y học
  • Huyết học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y học Huyết học

Các lớp học về các bệnh liên quan đến rối loạn máu và các vấn đề liên quan là trọng tâm của chương trình huyết học. Trong khi các khóa học có thể xem xét cách máu thay đổi bệnh tật và hình thành các khối u ác tính, các lớp học cũng có thể nghiên cứu cách ngăn ngừa các vấn đề về máu như thiếu máu.