Keystone logo
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Giới thiệu

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Nó là một cơ sở giáo dục đại học tư nhân dưới thời Công giáo La Mã Ms. Chúa ở đó. ”Do đó, trường có chính sách tổ chức một nền giáo dục như Phiên bản của Chúa Giê Su Ky Tô để yêu thương và phục vụ đồng loại. Vì sự phát triển của con người trên mọi phương diện với tri thức Chuyên ngành khoa học cụ thể, tôn trọng các giá trị và phẩm giá của con người. Đó là một sự sáng tạo Hạnh phúc và hòa bình cho xã hội

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Trở thành cơ sở giáo dục đại học tư thục hàng đầu trong việc đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có năng lực và phẩm chất tốt.

Địa điểm

  • Bangkok

    19 Saint Louis College, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, , Bangkok

    Câu hỏi