Keystone logo
American College Of Allergy Asthma And Immunology

American College Of Allergy Asthma And Immunology

American College Of Allergy Asthma And Immunology

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Hoa Kỳ thúc đẩy sự xuất sắc trong việc thực hành chuyên ngành dị ứng và miễn dịch học.

Trường khuyến khích một nền văn hóa hợp tác và hòa đồng, trong đó các thành viên của trường làm việc cùng nhau và với những người khác hướng tới các mục tiêu chung là chăm sóc bệnh nhân, giáo dục, vận động và nghiên cứu.

Trường Cao đẳng Dị ứng Hoa Kỳ, tổ chức tiền thân của Trường Cao đẳng Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Hoa Kỳ hiện tại của chúng tôi, được thành lập bởi một nhóm nam và nữ đam mê chuyên ngành dị ứng và miễn dịch học.

Sau đó, Hội đồng Dị ứng và Miễn dịch học Hoa Kỳ được thành lập, chỉ định chuyên khoa của chúng tôi, và nó vẫn là hội đồng chuyên khoa dị ứng duy nhất được Hội đồng Chuyên khoa Y tế Hoa Kỳ công nhận.

Địa điểm

  • Arlington Heights

    85 West Algonquin Road, Suite 550 Arlington Heights, IL 60005, 60005, Arlington Heights

    Câu hỏi