Keystone logo
Alhambra Medical University

Alhambra Medical University

Alhambra Medical University

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để cung cấp giáo dục lâm sàng và giáo khoa xuất sắc với trọng tâm tích hợp. Đào tạo lâm sàng chỉ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sứ mệnh của Alhambra Medical University là cung cấp nền giáo dục chất lượng cao nhất hiện có về châm cứu và y học phương Đông trong một môi trường học tập tiến bộ.

Cung cấp cho cộng đồng một nguồn sẵn có và có thẩm quyền cao để chăm sóc sức khỏe bổ sung và thay thế.

Địa điểm

  • West Mission Road,2215, 91803, Alhambra

Câu hỏi