Keystone logo
Alison Free Online Learning Tập huấn Nguyên tắc phòng chống lây nhiễm (Khóa học trực tuyến miễn phí có chứng chỉ)

Khóa học in

Tập huấn Nguyên tắc phòng chống lây nhiễm (Khóa học trực tuyến miễn phí có chứng chỉ)

Alison Free Online Learning

Alison Free Online Learning

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

1 - 3 giờ

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* khóa học miễn phí

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi