Keystone logo
All Saints University, Dominica

All Saints University, Dominica

All Saints University, Dominica

Giới thiệu

Đại học All Saints cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao dẫn đến Bằng Tiến sĩ Y khoa với mức phí hợp lý. Trường đại học phấn đấu để tạo ra những người tốt nghiệp đại học được đào tạo rộng rãi và nhận thức được rằng nghề y khoa không chỉ đơn thuần là thương mại mà phải học mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội. Đại học All Saints tìm kiếm những ứng viên có động lực mạnh mẽ và mong muốn thành công và có thể tập trung vào các khía cạnh từ bi và nhân đạo của ngành y. Đại học chúng tôi khuyến khích sinh viên tích cực tham gia vào cộng đồng và đáp ứng nhu cầu của những người mà họ phục vụ. Bắt đầu sự nghiệp trong ngành dược phẩm phụ thuộc vào nền tảng vững chắc của thông tin và kiến ​​thức thu được trong suốt thời gian học tại trường y. Với rất ít người trên thế giới mang danh hiệu MD, nghề y tế thực sự là một nhóm nhỏ các nhà nhân đạo có uy tín cao và có uy tín cao.

Địa điểm

  • Roseau

    Hillsborough St

Câu hỏi