Keystone logo
Allen College

Allen College

Allen College

Giới thiệu

Allen College có truyền thống hơn 90 năm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe. Allen College là một cơ sở giáo dục sau trung học tư thục, đồng giáo dục được công nhận trong khu vực được Tổ chức Carnegie phân loại là cơ sở “Trọng tâm đặc biệt”. Allen College được tổ chức thành hai trường: Khoa học Y tế và Điều dưỡng.

Allen College thách thức sinh viên với các cơ hội học tập năng động. Các chương trình cấp bằng học thuật của nó phát triển mạnh trong một môi trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đạt được thành tích xuất sắc trong học tập và năng lực lâm sàng, nhấn mạnh nghệ thuật chăm sóc con người.

Cam kết cơ bản của Allen College đối với sự xuất sắc trong nghề nghiệp, sự phát triển cá nhân và nhận thức về niềm vui được chăm sóc vẫn kiên định. Luôn có cam kết đối với học sinh với tư cách là một cá nhân có khả năng và tiềm năng riêng biệt và cam kết liên tục về việc chăm sóc và giáo dục xuất sắc.

Địa điểm

  • Waterloo

    Heath Street,1990, 50703, Waterloo

    Câu hỏi