Keystone logo
American Career College

American Career College

American Career College

Giới thiệu

American Career College dành riêng cho niềm tin rằng tất cả học sinh có quyền thành công với hết khả năng của mình. Để đáp ứng thách thức này trong giáo dục sau trung học, sứ mệnh của American Career College là cung cấp cho người học trưởng thành những kỹ năng và kiến thức kỹ thuật cần thiết cho việc làm ban đầu ở các vị trí đầu vào.

Mục tiêu của American Career College bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng có thể được hoàn thành kịp thời và được tạo điều kiện bởi đội ngũ giảng viên và nhân viên xuất sắc. Các chương trình được cung cấp tại American Career College được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả các cộng đồng quan tâm. Việc đánh giá chương trình liên tục, thông qua sự hỗ trợ của các ủy ban cố vấn, giúp đảm bảo rằng tất cả các chương trình đều được cập nhật và phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Địa điểm

  • Rosewood Avenue,4021, 90004, Los Angeles

Câu hỏi