Keystone logo
American College of Acupuncture & Oriental Medicine Thạc sĩ Châm cứu

Thạc sĩ Châm cứu

American College of Acupuncture & Oriental Medicine

American College of Acupuncture & Oriental Medicine

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Houston, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 16.911 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi năm

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi