Keystone logo
American Institute of Healthcare and Technology

American Institute of Healthcare and Technology

American Institute of Healthcare and Technology

Giới thiệu

American Institute of Healthcare and Technology Giáo dục American Institute of Healthcare and Technology cung cấp nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có việc làm ngay lập tức cho các vị trí đầu vào. Các chương trình tại American Institute of Healthcare and Technology Giáo dục American Institute of Healthcare and Technology thay đổi từ một tháng đến hai mươi tháng.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo và giáo dục chất lượng để có được việc làm thành công trong ngành Khoa học Sức khỏe Đồng minh và trao quyền cho họ kiến thức, giá trị và kỹ năng cần thiết để trở thành người học liên tục.

Tầm nhìn của chúng tôi là đưa American Institute of Healthcare and Technology nằm trong số các trường hàng đầu của địa phương và quốc gia trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe Đồng minh, cung cấp chất lượng giáo dục và đào tạo cho học sinh.

Địa điểm

  • Stratford

    Lordship Boulevard,480, 06615, Stratford

    Câu hỏi